ШАМАРАЊЕ: ДЕТЕ РИЗИКУЈЕ ДА „ИНТЕГРИШЕ НАСИЉЕ У СВОЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ“

Образовање: шта мислити о шпанцирању?Избор Уредника
Обавезни прегледи за бебе и децу
Обавезни прегледи за бебе и децу
Анализом 66 студија утврђена је веза између ударања и шамарања и понашања попут агресије, делинквенције или злостављања у одраслој доби.